Để mở chức năng auto trong game các bạn click vào icon dưới bản đồ


Tab Phục hồi

Mức 1 - Mức 2 - Thời gian (mili giây)

Mức 1, mức 2: khi thấp hơn số này (trong hình thấp hơn 136) auto sẽ tự động bơm
Thời gian (mili giây): khi sinh lực hoặc nội lực thấp hơn số đã điền ở ô mức 1, mức 2 (trong hình thấp hơn 136) thì mỗi xx giây (3000 mili giây = 3 giây) sẽ tự động bơm 1 lần (trong hình mỗi 3 giây nếu sinh lực thấp hơn 136 thì bơm 1 lần)

Dùng Thổ Địa Phù Khi

SL < ?: sinh lực dưới mức này
NL < ?: nội lực dưới mức này
Hết bình SL: hết bình sinh lực trong hành trang
Hết bình NL: hết bình nội lực trong hành trang
Tiền > ?: tiền lớn hơn mức này (đơn vị là vạn lượng)
Đồ hư < ?: độ bền trang bị thấp hơn mức này
Hành trang hết chỗ ? ô: hành trang hết x ô sẽ tự động phù về

Tùy Chọn Khác

Giải độc: giải độc khi bị dính độc sát, yêu cầu có thuốc giải ở hành trang.
Tiên thảo lộ: tự động sử dụng khi hết Tiên Thảo Lộ, yêu cầu phải để trong hành trang.
Sửa đồ: tự động sử trang bị khi đồ bên bị mất 1 điểm (do phiên bản CTC-SHXT đồ xanh, tím giá tiền sửa đồ khá rẻ nên khuyến cáo bật chức năng này).
Nga My buff khi mất SL: chức năng dành cho phái Nga My khi sinh lực mất xxx sẽ tự động buff máu, yêu cầu phải có kỹ năng Từ Hàng Phổ Độ.
Báo cừu sát: khi có người cừu sát thì auto sẽ tự động báo.
Mở túi máu: khi hết máu hỗ trợ, auto sẽ tự động mở túi máu.

Tab Chiến Đấu

 

 

Tự động đánh

 

Đánh phím Space: đánh bằng phím space
Phạm vi: là phạm vi khu vực luyện công, số càng lớn phạm vi càng rộng
Đuổi theo: đuổi theo mục tiêu để tiêu diệt
Tiếp cận: tùy theo kỹ năng để chỉnh (cận chiến thì nên để mặc định là 75)
Đánh quái: tự động đánh quái

Thiết lập hỗ trợ

 

Hỗ trợ 1, 2, 3: dùng để tự động buff kỹ năng hỗ trợ (ví dụ phái Thiên Vương có võ công hỗ trợ là Tĩnh Tâm Quyết và Kim Chung Tráo).
Nội lực < 30% thì dùng chiêu: lựa chọn kỹ năng khi nội lực thấp hơn 30% sẽ sử dụng đến.
Đánh trả: lựa chọn không thiết lập hoặc phù thành khi bị tấn công.

Chuyển vòng sáng (dành cho Nga My)

 

Chuyển vòng sáng: bạn chọn 2 vòng sáng để auto tự động đổi qua lại.

 

Tab Nhặt đồ

Nhặt đồ: lựa chọn các loại hình nhặt đồ
Lọc thuộc tính trang bị: chọn chức năng này bạn sẽ thiết lập cho auto chỉ nhặt theo yêu cầu của bạn (trong hình auto nhỉ nhặt những trang bị có KTC >15, phần vũ khí hút hít auto sẽ tự động nhặt)
Giữ rác giá tiền > ?: giữ lại trang bị có giá tiền lớn hơn mức bạn quy định để auto không tự động bán
Giữ nhẫn + DC + ngọc bội: giữ lại các trang bị này để làm nhiệm vụ dã tẩu


Tab Tổng hợp

Theo sau: lựa chọn theo sau các nhân vật ở gần bán kính "100 mét".
Di chuyển tọa độ: chức năng này sẽ di chuyển theo tọa độ mà bạn đã lấy.
Tổ đội: tự mời nhóm hoặc tự vào nhóm.

Sử dụng Thần hành phù (chỉ có tác dụng khi có Thần Hành Phù)

 

Mua thuốc: lựa chọn loại thuốc cần mua, ô sau là chọn số lượng thuốc mua.
Mua thổ địa phù: mua thổ địa phù tại tạp hóa.
Bán rác: bán các vật phẩm rác.
Đi đến: lựa chọn bản đồ cần đến sau khi thần hành phù.

  • Tin tức có liên quan