Bầu Cua Tôm Cá (PvP)

Bầu cái phải có ít nhất 5000 xu

Đặt tối thiểu 1

Đặ tối đa không lớn hơn xu nhà cái

  Khi lên cái nhà cái sẽ có 3 lượt chơi mỗi lượt chơi 60s - Hết Lượt nhà cái có quyền xuống cái hoặc thêm lượt thêm xu chỉnh đặt tối thiểu đặt tối đa .

Lưu ý : Nếu sau 900s nhà cái không xuống cái bị mất xu BQT không chịu trách nhiệm về trò chơi này.