Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

  • Bắt đầu: Sau bảo trì 17h00 ngày 13/10/2023
  • Kết Thúc : đến hết ngày 15/11/2023

Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ các nhân vật tại Võ Lâm Chiến Thần.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng
 

 Minh Nguyệt Trấn

Tòa Độ :   200/204  

 

  • Ghép Vật Phẩm Sự Kiện
  • Kiểm Tra Số Lượng Vật Phẩm Sử Dụng
  • Gia Hạn Sự Kiện

 

Nội Dung Sự Kiện :

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú


 

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công  90 .

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Dương Quy

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Xạ Hương

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Trần Bì

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Lâm Ti Thảo

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Dược Vương Đỉnh Mở "Túi Nguyên Liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Hổ Kê Đơn :

Nội Dung

Chi Tiết

HỔ KÊ ĐƠN

  • Sử dụng tối đa 600 Huy Hiệu Sao Vàng
  • Sử dụng nhận được 3 Triệu EXP / HỔ KÊ ĐƠN.

Công Thức

1 Dương Quy + 1 Xạ Hương + 1 Trần Bì + 1 Lâm Ti Thảo + 1 Dược Vương Đỉnh + 5 Vạn

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

 

Ghi Chú

3 Loại Thủy Tinh    Rất nhiều công dụng. 
Phúc Duyên Tiểu ,  Trung   Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Tinh Hồng Bảo Thach   Sử dụng đảo tẩy Tuỷ
Thiết La Hán   Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên.

Sử Dụng Max HỔ KÊ ĐƠN : Random Trang Bị An Bang Định Quốc Nhu Tình Hiệp Cốt Hạng 7 14 hoặc 30 ngày.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng SƯ BÌ ĐƠN : 

Nội Dung Chi Tiết

SƯ BÌ ĐƠN

1 Dương Quy + 1 Xạ Hương + 1 Trần Bì + 1 Lâm Ti Thảo + 1 Dược Vương Đỉnh + 1 Vạn + 10 Xu

  • Sử dụng tối đa được 999 SƯ BÌ ĐƠN.
  • Sử dụng nhận được 6 Triệu EXP / SƯ BÌ ĐƠN .

Công Thức

 
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng   Công Dụng
Thẻ Trang Bị   Sử dụng ghép trang bị. 
Võ Lâm Mật Tịch   Sử Dụng + 1 Điểm Kỹ Năng 
Tẩy Tủy Kinh    Sử Dụng + 5 Tiềm Năng 
Trang Bị Hiệp Cốt hoặc Nhu Tính   Hạn Sử Dùng 7 14 hoặc 30 Ngày
Quế Hoa Tửu   Nội trong 30 phút tăng 10 điểm may mắn mình cùng đồng đội.
Thiên Sơn Bảo Lộ   Nội 1 giờ, may mắn tăng 5 điểm.
Sát Thủ Giản Lễ Hộp   Chuột phải sử dụng để nhận được 2 sát thủ giản.
Thủy Tinh   Rất nhiều công dụng. 
Tinh Hồng Bảo Thạch   Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Hạt Bát Nhã   Trồng Cây Bát Nhã.
Phúc Duyên Lộ   Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Thiết La Hán   Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên. 
Bàn Nhược Tâm Kinh   Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
Lệnh Bài Danh Hiệu   Dùng Để Đổi Danh Hiệu VIP Đặc Biệt.
Tiên Thảo Lộ    Kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Trang Bị An Bang Định Quốc   Hạn Sử Dùng 7 14 hoặc 30 Ngày
Ngựa 8x Ngẫu Nhiên   Ngẫu Nhiên Nhận Ngựa 8x (HSD 7 Ngày).
Các Loại Mảnh Ghép An Bang , Định Quốc    Dùng để ghép các trang bị hiếm.

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Mốc Sử Dụng 999 SƯ BÌ ĐƠN : 

Phần Thưởng RanDom Ngẫu Nhiên 1 Món Dưới Đây
1 Món Trang Bị - An Bang ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn
1 Món Trang Bị - Định Quốc ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn
1 Ngựa Phi Vân 30 Ngày (Không nâng cấp được)
1 Ngựa Bôn Tiêu 15 Ngày (Không nâng cấp được)