1 Chiêu Mộ Bang Hội - Thường xuyên Hoạt động bang hội sẽ nhận Hỗ trợ theo tuần với phần thưởng : 

 Bang Hội            Bang Chủ                      Tuần         
5000 Xu 3000 Xu 1


Lưu ý : Bang hội có trên 20 acc tay hoạt động thường xuyên theo tuần mới được hỗ trợ. Bang Clone hoặc bang không hoạt động sẽ không được hỗ trợ .