Tính năng Khu Vực Bang

Tính năng Lãnh Địa Bang Hội là tính năng do admin Võ Lâm Truyền Kỳ độc quyền phát triển , hoàn toàn mới không giống với bất cứ tính năng của game nào , dựa trên hình ảnh có sẵn để phát triển .

Giới thiệu tính năng : 

1.Đại chiến boss đại hoàng kim 

-Tích lũy Khiêu Chiến Lệnh và Điểm Hoạt Động Bang Hội để chuẩn bị cho trận đánh giữa bang hội của bạn và Boss,phần thưởng rất lớn .

2.Nhiệm vụ bang hội 

-Dành cho những người chơi đăng cấp thấp trong bang hội , phần thưởng nhiệm vụ là rất nhiều điểm kinh nghiệm.

-Mỗi ngày làm được 20 nhiệm vụ.

-Phần thưởng hoàn thành là điểm kinh nghiệm,điểm hoạt động bang và điểm tinh hoa.

3.Mộc nhân lệnh bài

-Đổi từ điểm tinh hoa để nhận,mộc nhân chưa đựng những thứ rất giá trị.

4.Đại tiệc bang hội

-Đây là tính năng rất mới , giúp gắn kết tình anh em bang hội,dành cho hầu hết người chơi trong bang.

5.Tính năng Trùng Tu Trang Bị

-Trùng tu hoặc rã trang bị là tính năng mới và rất tiện cho người chơi.

6.Điểm hoạt động bang hội

-Loại điểm thu thập từ nhiệm vụ bang,mộc nhân.

7.Điểm tinh hoa

-Thu thập từ nhiệm vụ bang hội,dã tẩu,boss sát thủ,tiêu diệt đạo tặc,tống kim,thiên bảo khố.

8.Tính năng đồng hành đặc biệt

-Dùng để ép các loại ngoại quan và sách kỹ năng đồng hành.