ĐẶT TÊN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

Để đánh tiếng việt các bạn để Unikey or Vietkey phông chữ TCVN3(ABC) kiểu gõ Telex(đánh dấu bằng chử) hoặc VNI(đánh dấu bằng số)

Lưu ý : ( Nhớ Chuột Phải Run Admin Unikey rồi tắt xuống )

-… là Alt 0133
° là Alt 0176
@ là Alt 64
• là Alt 7
Alt + 2222222 là sấm sét
____ là Alt 84Ž
Alt 0217 là dấu cách

° : 248 ( hoặc ° : 01456 )
∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )• : 7 ( hoặc • : 06549 )

← : 8475
† : 0134 ( hoặc † : 01414 )

… : 0133
™ : 0153
ß : 225 ( hoặc ß : 49631 )
Ç : 128 ( hoặc Ç : 09415 )
€ : 0128 ( hoặc € : 09856 )
¯ : 0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹ : 0185
² : 253
³ : 0179
Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149