Tử chiến Nguyệt Ca Đảo

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (14g,16g,22g)
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên, đội trưởng phải có Nguyệt Ca Thiếp
 • NPC tham gia: Nguyệt Ca Sứ Giả tại thành Biện Kinh (220/192)
   

Hướng dẫn tham gia

 • Quý đồng đạo tạo nhóm có trên 4 người đến đối thoại với NPC Nguyệt Ca Sứ Giả ở Biện Kinh, đội trưởng bắt buộc phải mang theo Nguyệt Ca Thiếp để nộp cho sứ giả. Trước khi lên đảo, phải kiểm tra xem tổ đội có đủ điều kiện tham gia hay không.
 • Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và lên được Nguyệt Ca Đảo, 5 phút đầu tiên là thời gian báo danh chưa xuất hiện trận địa để chờ các tổ đội khác, 30 phút còn lại là thời gian chiến đấu.
 • Từ ải 1 đến ải 11 các tổ đội sẽ cùng một phe, phá 11 trận địa và đánh bại 11 cao thủ võ lâm cùng các đồ đệ. Khi đến ải cuối cùng, 3 tổ đội có điểm tích lũy cao nhất sẽ ở lại phân chia cao thấp. Nhóm cuối cùng còn trụ lại sẽ khiêu chiến với Nguyệt Ca Đảo Chủ, nếu chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng lớn từ đảo chủ.

Nguyệt Ca Đảo

 

Phần thưởng ở Nguyệt Ca Đảo

 • Đánh bại 11 cao thủ võ lâm và đồ tử sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm.
 • 3 nhóm có số điểm cao nhất mỗi thành viên sẽ được một số điểm Uy danh.
 • Nhóm cuối cùng giành chiến thắng và tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ nhận thêm rất nhiều điểm kinh nghiệm, điểm Uy danh và có cơ hội sở hữu các trang bị Hoàng kim.

 

Một số lưu ý khi tham gia hoạt động

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 1 lần trong ngày.
 • Đội trưởng bắt buộc phải có Nguyệt Ca Thiếp giao cho sứ giả mới được lên đảo.
 • Tổ đội tối thiểu là 4 người mới được tham gia.
 • Khi đánh xong ải thứ 11, chỉ 3 nhóm có số điểm tích lũy cao nhất mới được ở lại, các nhóm còn lại sẽ phải rời khỏi đảo.
 • Tin tức có liên quan