Tính năng Oẳn Tù Tì
 

Kích chuột phải vào người chơi

Chọn Oẳn Tù Tì

Chờ người chơi đồng ý
Đặt tiền và bắc đầu chơi